Huidige maand

Voorinschrijven is reeds mogelijk voor op later te bepalen data, in onderlinge samenspraak